Storebrand Fastigheter Vasagatan

Välkommen till Storebrand Fastigheter

Storebrand Fastigheter AB är ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS.

Vi investerar i fastigheter och förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ)

Vi har ett mandat från:

  • SPP Pension & Försäkring AB (publ)
  • Institutionella kunder utanför Storebrandkoncernen

Om oss