Välkommen till Storebrand fastigheter

Storebrand Fastigheter AB är ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS.

Vi förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ) och investerar i fastigheter, infrastruktur och skog. Vi har mandat att investera ca 12 miljarder SEK för:

  • SPP Pension & Försäkring AB (publ)
  • Euroben Life & Pension DAC
  • Institutionella kunder utanför Storebrandkoncernen

 

Är du hyresgäst och önskar göra en felanmälan, tryck här