serviceanmälan bostäder
Serviceanmälan för bostad samt lokal i bostadshus

Akuta fel ska alltid ringas in!
Viktigt att uppge namn, adress, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter samt vad ärendet avser.
Telefon dygnet runt, alla dagar i veckan.

Kontaktuppgifter

Serviceanmälan:

010-129 59 71
www.newsec.se/serviceanmalan

 

Avifrågor:

010-129 59 71 (mån, tis och tors kl. 10.00 - 12.00)

Hyresfrågor:

010-129 59 71 För Stockholm och Södertälje

 

010-129 59 71 För Malmö och Helsingborg