Storebrand Fastigheter rekryterar Asset Manager

september 10, 2015

Storebrand Fastigheter har rekryterat Johan Falk som Asset Manager med ansvar för förvaltningen av SPPs direktägda fastighetsportfölj.

 

Johan Falk kommer närmast från Tenant & Partner och har tidigare arbetat inom Newsec Corporate Finance och SEB Wealth Management.

 

– Vi är nu inne i en fas där vi har sålt indirekta innehav för att fortsätta expansionen av SPPs helägda fastighetsportfölj och vår ambition är att öka expansionstakten ytterligare. Jag är mycket glad över att Johan Falk nu kliver in som Asset Manager och förstärker teamet med sin erfarenhet av hyresgästrelaterade frågor, transaktioner och finansiella marknader säger Marita Loft, vd, Storebrand Fastigheter.

 

Storebrand Fastigheter ingår i Storebrandkoncernen och ansvarar för SPP Pension & Försäkrings och Euroben Life&Pensions realinvesteringsmandat.