Storebrand Fastigheter förlänger hyresavtal med SJ

maj 08, 2019
Storebrand Fastigheter AB har för SPP Fastigheters räkning tecknat ett hyresavtal med SJ AB om att förlänga befintligt hyresförhållande med ytterligare sju år. Uthyrningen omfattar cirka 6 000 kvadratmeter kontorslokaler för SJ:s huvudkontor. Lokalerna ligger i fastigheten på Vasagatan 10, mittemot Stockholms Centralstation. SJ har varit hyresgäst i lokalerna sedan fastighetens stora ombyggnation år 2012-2013. Fastigheten är miljöklassad enligt BREEAM och Miljöbyggnad.    "Vi är mycket glada över att SJ väljer att stanna kvar hos oss och vi ser fram emot en fortsatt bra hyresgästrelation under många år framöver. SJ är en viktig hyresgäst för oss," säger Marita Loft, VD på Storebrand Fastigheter.