Storebrand Fastigheter AB och fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ) utses till Global Sector Leader av GRESB för sitt hållbarhetsarbete

november 24, 2020

GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, har i sin årliga, globala utvärdering rankat SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter till "Global Sector Leader". Utmärkelsen ges till fastighetsbolag och fonder som har visat ett enastående hållbarhetsarbete.

  • Genom att mäta, utmana och ständigt förbättra vår verksamhet bidrar vi till att påskynda omställningen mot ett mer hållbart samhälle samtidigt som vi tjänar pengar åt våra kunder. I takt med att vi får mer data kan vi också göra bättre analyser och minska riskerna i våra portföljer, säger Henrik Svensson, Hållbarhetsansvarig på förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter.

Utvärderingen för 2020 omfattar fastighetsbolag som tillsammans förvaltar över 5,3 biljoner US-dollar (2019 4,5 biljoner). GRESB-datan används av hundratals investerare och tusentals kapitalförvaltare för att jämföra investeringar och portföljer samt förstå de möjligheter och risker kopplade till investeringarna. 

  • Det är ett omfattande underlag vilket gör det extra motiverande att utses till Sector Leader. Det är också ett viktigt kvitto till våra kunder att de gjort ett hållbart val.

GRESB är en global branschorganisation som varje år utvärderar och rankar fastighetsportföljer utifrån ett hållbarhetsperspektiv www.GRESB.com

Storebrand Fastigheter AB är ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS. Storebrand Fastigheter förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ) som investerar i fastigheter, infrastruktur och skog.