Storebrand Asset Management breddar sitt erbjudande i Sverige

april 06, 2016

Storebrand Asset Management breddar sitt erbjudande till svenska institutioner genom lanseringen av en struktur för investeringar i svenska fastigheter. Storebrand/SPP-koncernen har en lång historik av fastighetsinvesteringar i både Sverige och Norge. På uppdrag av koncernens båda livbolag och externa investerare förvaltar Storebrand Asset Management idag fastigheter till ett marknadsvärde om SEK 36 miljarder i båda länderna.

 

Externa institutioner erbjuds möjlighet att investera i SPP Pension & Försäkring ABs traditionella försäkringars fastighetsbolag, SPP Fastigheter AB (publ). Portföljen består av svenska fastigheter till ett marknadsvärde om 5,3 mdr med en målsättning att expandera till cirka SEK 13 miljarder. Investeraren erhåller en diversifierad fastighetsexponering med låg marknadsrisk och stabil direktavkastning. Initialt investerar tre institutioner totalt SEK 750 miljoner.

 

-  I våra portföljer inom pensionssparande i traditionell försäkring är målsättningen att öka vår exponering mot fastigheter och vi bjuder nu in externa investerare att vara med på den resan, säger Erik Kleväng Callert, Investeringschef SPP Pension & Försäkring AB och styrelseordförande SPP Fastigheter AB.  Fastigheter passar bra som tillgångsslag i ett långsiktigt hållbart pensionssparande.

 

-  Vi valde att investera i Storebrand/SPPs svenska fastighetsstruktur för att vi uppskattar kombinationen av den tydliga intressegemenskapen med huvudinvesteraren SPP, en transparent struktur, stabil direktavkastning och Storebrand/SPPs långsiktiga fokus på hållbarhet, säger Carl Cederberg, VD Kyrkans Pensionskassa.

 

Framöver kommer strukturen återigen att öppnas för ytterligare investeringar från externa investerare.

 

För mer information, ta kontakt med:

Marita Loft, ansvarig förvaltare och VD för det svenska förvaltarbolaget Storebrand Fastigheter AB.
Telefonnummer +46 70 960 54 64, email marita.loft@storebrand.no.

Jens Grebäck, försäljningsansvarig Storebrand Asset Management Sverige.
Telefonnummer +46 768 800 767, email jens.greback@storebrand.se.