SPP tillträder Magnolias projekt i Limhamn

december 16, 2015

SPP Fastigheter AB tillträder det markområde i Limhamns läge i Malmö som Magnolia Bostad köpte i början av december.

Limhamns läge är ett av Malmös största bostadsutvecklingsprojekt för närvarande. Här utvecklas ett nytt bostadsområde som kommer att inrymma cirka 1 500 bostäder, skolor, förskolor, butiker och parker.

Magnolia Bostad utvecklar projektet i sin helhet, med beräknad första inflyttning under 2018.

– Det gläder mig att kunna berätta om den här affären. Den markerar startpunkten för ett samarbete som förväntas innebära flera liknande affärer mellan Magnolia Bostad och SPP Fastigheter. Affären är bra för alla parter: kommunen och hyresgästerna får en trygg och långsiktig ägare, SPP Fastigheter ett fint investeringsobjekt att förvalta och Magnolia Bostad ett långsiktigt samarbete med en stabil aktör, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad.

– Vi är mycket nöjda över att ha genomfört den här affären med Magnolia Bostad för SPP Fastigheters räkning där förvärvet av bostadsprojektet i Limhamn ytterligare stärker vår närvaro i regionen. Vi äger sedan tidigare två kontorsfastigheter i Malmö och uppskattar möjligheten att få förvärva ett grönt bostadsprojekt, säger Marita Loft, vd för Storebrand Fastigheter.