SPP Fastigheter utsedda till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag

oktober 18, 2022
GRESB

SPP Fastigheter utsedda till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) har i sin årliga, globala utvärdering ur ett hållbarhetsperspektiv rankat SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter till global sektorledare ("Global Sector Leader") i kategorin diversifierade fastighetsbolag ("Diversified"). Utmärkelsen ges till fastighetsbolag och fonder som har visat ett enastående hållbarhetsarbete.

SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter erhöll för 6:e året i rad toppratingen fem av fem stjärnor i GRESB:s årliga ESG-bedömning av fastighetsbranschen. Med 94 av 100 poäng innebär det att bolaget rankas till global sektorledare ("Global Sector Leader") i kategorin diversifierade fastighetsbolag ("Diversified"), vilket innebär att SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter är ett av de högst presterande bolagen i världen inom denna sektor. I årets utvärdering deltog över 1800 fastighetsbolag i 74 länder.

GRESBs data används av mer än 170 institutionella och finansiella investerare. Utvärderingen omfattar bland annat miljöaspekter, social hållbarhet, styrning och uppföljning. SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter har tagit emot utmärkelserna flera år i rad och Henrik Svensson, Hållbarhetsansvarig på förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter, menar att konkurrensen hårdnar och att kraven ökar för varje år.

  • Att få en så fin placering i GRESBs utvärdering och dessutom förbättra resultatet år efter år är ett välkommet kvitto på att vi bidrar till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, samtidigt som vi tjänar pengar åt våra kunder. I takt med att vi får mer data kan vi också göra bättre analyser och minska riskerna ytterligare i våra portföljer, säger Henrik Svensson.

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 30 procent av Sveriges energianvändning. Samtidigt utgör energikostnader en stor del av de totala driftskostnaderna inom fastighetsförvaltning. Storebrand Fastigheter och SPP Fastigheter utvärderar varje enskild fastighets klimat- och omställningsrisker i enlighet med initiativet Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

  • Vi arbetar kontinuerligt med energioptimering och miljöcertifiering i och av våra fastigheter. Varje insats minskar vårt koldioxidavtryck samtidigt som vi sänker våra kostnader och står bättre rustade för framtiden, avslutar Henrik Svensson.

 

GRESB är en global branschorganisation inom reala tillgångar som utvärderar och rankar fastighetsportföljer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Jämförelserna bygger på internationella rapporteringsmodeller som Global Reporting Initiative (GRI), Principles for Responsible Investment (PRI) och Dow Jones Sustainability Index (DJSI). För mer information, besök GRESB.com.

Storebrand Fastigheter AB är ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS. Storebrand Fastigheter förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ).