​SPP Fastigheter tilldelas ratingen ”Green Star 2016” för sitt hållbarhetsarbete

september 15, 2016

GRESB har i sin årliga och globala utvärdering rankat SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter som en av de främsta i Sverige och tilldelar portföljen GRESBs högsta rating ”Green Star 2016”

 

SPP Fastigheter har deltagit i GRESBs utvärdering sedan 2015 och i årets utvärdering deltog 759 fastighetsbolag och fastighetsfonder världen över med fastighetstillgångar till ett värde av USD 7 800 miljarder. I år placerar sig bolaget på plats 4 av 15 inom Sverige.

 

"Storebrandkoncernens tydliga hållbarhetsfokus genomsyrar även SPP Fastigheter. Målet är att bygga en fastighetsportfölj som genererar en stabil avkastning över tid med en stark hållbarhetsprofil. När vi i externa utvärderingar såsom GRESB blir högt rankade får vi en bekräftelse på det långsiktiga arbete vi lagt ner och det sporrar oss verkligen till att bli ännu bättre, säger Henrik Svensson hållbarhetsansvarig på Storebrand Fastigheter."

 

GRESB är en global, branschdriven organisation med nästan 200 medlemmar, där investeringarna sker inom reala tillgångar, inklusive 60 pensionsfonder. Åtagandet är att utvärdera hållbarhetsresultatet kopplat till ESG (miljömässiga och sociala faktorer samt governance). För mer information om GRESB-rapporten, besök gärna www.gresb.com.