SPP Fastigheter tilldelas högsta betyg i GRESBs årliga utvärdering

september 11, 2017

GRESB har i sin årliga och globala utvärdering rankat SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter som en av de främsta och tilldelar portföljen GRESBs högsta rating "Green Star 2017” med fem stjärnor.

SPP Fastigheter har deltagit i GRESBs utvärdering sedan 2015 och i årets utvärdering deltog 823 fastighetsbolag och fastighetsfonder världen över, en ökning med 64 st. I år placerar sig bolaget på plats 4 av 89 bland onoterade, diversifierade bolag i Europa.

"Vår målsättning är att Storebrandkoncernens tydliga hållbarhetsfokus skall gälla även för SPP Fastigheter. Under uppbyggnaden av portföljen har dessa frågor haft hög prioritet och det känns extra roligt när vi genom externa utvärderingar såsom GRESB får ett kvitto på att vi är inne på rätt spår." säger Henrik Svensson hållbarhetsansvarig på Storebrand Fastigheter.

GRESB är en global, branschdriven organisation där investeringarna sker inom reala tillgångar. Åtagandet är att utvärdera hållbarhetsresultatet kopplat till ESG (miljömässiga och sociala faktorer samt governance). För mer information om GRESB-rapporten, besök gärna www.gresb.com.