SPP Fastigheter har Europas bästa management enligt GRESB

oktober 03, 2023
GRESB5S

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) har återigen i sin årliga, globala utvärdering rankat SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter som ett av de främsta och mest hållbara bolagen inom kategorin diversifierade onoterade fastighetsbolag ("Diversified, non listed"). 

SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter erhöll för 7:e året i rad toppratingen fem av fem stjärnor i GRESB:s årliga ESG-bedömning av fastighetsbranschen. Med 94 av 100 poäng innebär det att bolaget fortsatt rankas som ett av de högst presterande bolagen i världen inom denna sektor. Dessutom rankas bolaget som nummer 1 av 1013 i Europa inom delen Management.

Utvärderingen omfattar bland annat miljöaspekter, social hållbarhet, styrning och uppföljning. Årligen deltar drygt 2300 portföljer i utvärderingen. SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter har tagit emot utmärkelserna flera år i rad och Henrik Svensson, Hållbarhetsansvarig på förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter, menar att konkurrensen hårdnar och att kraven ökar för varje år.

  • Att fortsatt få en så fin placering i GRESBs utvärdering och dessutom rankas som bäst inom Management är ett välkommet kvitto på att vi bidrar till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, samtidigt som vi tjänar pengar åt våra kunder. I takt med att vi får mer data kan vi också göra bättre analyser och minska riskerna ytterligare i våra portföljer, säger Henrik Svensson.

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 30 procent av Sveriges energianvändning. Samtidigt utgör energikostnader en stor del av de totala driftskostnaderna inom fastighetsförvaltning. Storebrand Fastigheter och SPP Fastigheter utvärderar varje enskild fastighets klimat- och omställningsrisker i enlighet med initiativet Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

  • Vi arbetar kontinuerligt med energioptimering och miljöcertifiering i och av våra fastigheter. Varje insats minskar vårt koldioxidavtryck samtidigt som vi sänker våra kostnader och står bättre rustade för framtiden, avslutar Henrik Svensson.

 

GRESB är en global branschorganisation inom reala tillgångar som utvärderar och rankar fastighetsportföljer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Jämförelserna bygger på internationella rapporteringsmodeller som Global Reporting Initiative (GRI), Principles for Responsible Investment (PRI) och Dow Jones Sustainability Index (DJSI). För mer information, besök GRESB.com.

Storebrand Fastigheter AB är ett dotterbolag till Storebrand Asset Management ASStorebrand Fastigheter förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ).