SPP Fastigheter avyttrar konferensanläggning i Karlstad

september 03, 2021

SPP Fastigheter avyttrar en konferensanläggning, Karlstad CCC (Congress Culture Centre), invid Klarälven i Karlstad. Köpare är Nordika. 

Fastigheten Hyttan 12 omfattar 19 293 kvm uthyrbar area och är idag fullt uthyrd. De största hyresgästerna Visit Karlstad, Konsumentverket och Karlstad kommun har samtliga varit hyresgäster i fastigheten sedan den uppfördes år 2010. I försäljningen ingick även den intilliggande garagefastigheten Hyttan 16.