Magnolia säljer bostäder till SPP

mars 23, 2016

Magnolia har tecknat ett marköverlåtelseavtal med Helsingborgs kommun kring fastigheterna Antikvarien 1 och Arkeologen 1 i Maria station, Helsingborg. Samtidigt tecknar bolaget avtal med SPP Fastigheter om försäljning av de 345 hyresrätter som ska utvecklas på fastigheterna. Vid färdigställandet har dessa ett fastighetsvärde kring 550 mkr.