Västerås Jollen 1

Jollen 1 inrymmer förskolan Emilia Öst och är belägen i utkanten av Mälarparken i de östra delarna av Västerås. I fastigheten bedrivs förskoleverksamhet för 75-80 barn i åldrarna ett till fem.

Samhällsfastigheter

Kontakta mig om du vill veta mer

Föregående

15 av 21 Samhällsfastigheter

Nästa