Västerås Folkets Park 2

Folkets Park 2 inrymmer Rotundaskolan och är belägen i det som tidigare var Folkets Park i Västerås, men som nu heter Arosparken. I fastigheten bedrivs skolverksamhet i form av grundskola för årskurserna 1-9, förskola samt fritidshem. Totalt går cirka 400 elever på skolan.

Samhällsfastigheter

Kontakta mig om du vill veta mer

Föregående

13 av 21 Samhällsfastigheter

Nästa