Solna Måldomaren 2

Måldomaren 2 inrymmer Ulriksdals förskola med verksamhet för cirka 130 barn i åldrarna 1-5. Förskolan är belägen i området Nya Ulriksdal, vilket är en ny stadsdel i Solna kommun.

Samhällsfastigheter

Kontakta mig om du vill veta mer

Föregående

9 av 19 Samhällsfastigheter

Nästa