Örebro Trossen 2

Trossen 2 ligger på Hindergårdsgatan 41-43 vid Rynningeåsen några kilometer från centrala Örebro. Fastigheten består av en specialfastighet anpassad för vård- och omsorgsboende

Samhällsfastigheter
Lokaler/Planlösning

Byggnaden är en specialfastighet där nya, moderna lokaler har anpassats för att hyresgästen ska kunna driva vård- och omsorgsboende

Parkering

Fastigheten har parkering.

Läge och omgivning

Omgivningen är lugn med främst bostadsområden i närområdet.

Kommunikationer

Fastigheten ligger i närheten av E18/E20 och är enkel att nå med bil. Det finns även busshållplats i närheten.

Service

Fastigheten ligger en bit från centrala Örebro med ett fåtal butiker och restauranger i närområdet.

Kontakta mig om du vill veta mer

Föregående

11 av 21 Samhällsfastigheter

Nästa