Alingsås Ädellövskogen 3

Ädellövskogen 3 är ett nybyggt vårdboende som ligger i stadsdelen Stadsskogen i Alingsås. Området är under utveckling och intill fastigheten finns en förskola, skola, idrottshall samt bostäder. Verksamheten i fastigheten är dels ett vård- och omsorgsboende om 60 lägenheter och dels ett LSS-boende om 6 lägenheter.

Samhällsfastigheter

Kontakta mig om du vill veta mer

Föregående

19 av 21 Samhällsfastigheter

Nästa