Fastigheter centrala för en grön framtid

december 12, 2016

Att fastighetsbranschen ”grönifieras” är avgörande för framtiden. Den står för en stor energianvändning och även utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Trots att utmaningarna är många pågår det ett globalt arbete med att ta nya gröna kliv. Marita Loft, VD Storebrand Fastigheter, menar att det är ekonomiskt smart att bygga grönt. Läs mer här.