Helsingborg Antikvarien 1 och Arkeologen 1

Antikvarien 1 och Arkeologen 1 ligger i Mariastaden, en stadsdel i nordöstra Helsingborg några kilometer från centrum. De två fastigheterna färdigställdes för inflytt under perioden mars-november 2019.

För mer information om projektet och uthyrning se Boplats Syd. Projektet går under benämningen Maria Mosaik.

Helsingborg