Vår hållbarhetsstrategi

 

Storebrand Fastigheter förvaltar en av de mest hållbara fastighetsportföljerna i europa. Hållbarhetsarbetet är fullt integrerat i verksamheten och präglar såväl ägande, förvaltning, utveckling av fastighetsportföljen som våra kundrelationer och medarbetare. 

Grunden är att skapa ekologisktsocialt och ekonomiskt hållbara lösningar. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället.

 

Som stöd arbetar vi med externa och interna regelverk

Externa regelverk

 • FN:s globala hållbarhetsmål

 • Global Compact

 • Svenska Aktiebolagslagen

 • Miljöbalken

 • Arbetsmiljölagen

 • Miljöcertifiering - Green Building, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED

 • BBR-krav

 • Övriga tillämpliga lagar och regler

Viktiga interna regelverk

 • Hållbarhetsplan

 • Uppförandekod för leverantörer

 • Internt miljöledningssystem

 • Processer för intern kontroll

 • Övriga instruktioner