SPP Fastigheter släpper hållbarhetsredovisning för 2019