Nyheter

SPP Fastigheter köper bostäder från JM

2021-04-29

Fastigheterna som förvärvas är fastigheten i det färdigställda projektet Manegen (Täby Månstenen 4) och fastigheten i...

SPP Fastigheter avyttrar polishus i Uppsala

2021-03-26

SPP Fastigheter avyttrar en centralt belägen samhällsfastighet i Uppsala med polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården som hyresgäster. Köpare är...

Storebrand Fastigheter AB och fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ) utses till Global Sector Leader av GRESB för sitt hållbarhetsarbete

2020-11-24

GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, har i sin årliga, globala utvärdering rankat SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter till "Global Sector Leader". Utmärkelsen ges till fastighetsbolag och fonder...

SPP hyr ut till vårdcentral i Hyllie, Malmö

2020-10-27

Storebrand Fastigheter AB har för SPP Fastigheters räkning hyrt ut en lokal om ca 550 kvadratmeter på Hyllie Stationstorg, Malmö. Ny hyresgäst blir Hyllie Vårdcentral som kommer drivas av...

SPP hyr ut för ny McDonald’s i Kungsängen

2020-06-03

Storebrand Fastigheter AB har för SPP Fastigheters räkning tecknat ett 20-årigt hyresavtal med McDonald´s för etablering av en ny restaurang inom handelsområdet Brunna Park i Kungsängen nordväst om Stockholm. Uthyrningen omfattar cirka 550 kvm och restaurangen beräknas stå klar under första...