Nyheter

SPP Fastigheter köper bostäder från JM

2021-04-29

Fastigheterna som förvärvas är fastigheten i det färdigställda projektet Manegen (Täby Månstenen 4) och fastigheten i...

SPP Fastigheter avyttrar polishus i Uppsala

2021-03-26

SPP Fastigheter avyttrar en centralt belägen samhällsfastighet i Uppsala med polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården som hyresgäster. Köpare är...

Storebrand Fastigheter AB och fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ) utses till Global Sector Leader av GRESB för sitt hållbarhetsarbete

2020-11-24

GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, har i sin årliga, globala utvärdering rankat SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter till "Global Sector Leader". Utmärkelsen ges till fastighetsbolag och fonder...

SPP hyr ut till vårdcentral i Hyllie, Malmö

2020-10-27

Storebrand Fastigheter AB har för SPP Fastigheters räkning hyrt ut en lokal om ca 550 kvadratmeter på Hyllie Stationstorg, Malmö. Ny hyresgäst blir Hyllie Vårdcentral som kommer drivas av...