Långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning

Inom Storebrand Fastigheter arbetar vi med att förvalta en realinvesteringsportfölj med målet att leverera långsiktigt god avkastning till våra kunder där hållbart och ansvarsfullt ägande är givna hörnstenar.

Riktlinjer för vårt hållbarhetsarbete

SPP Fastigheters vision är att äga, förvalta, samt bygga fastigheter som ger en långsiktigt god och stabil avkastning och att ligga i framkant vad gäller ekologisk och social hållbarhet.

Hållbarhet

  • Vi utgår från de globala målen i vårt hållbarhetsarbete. SPP Fastigheter AB (Publ) är klimatneutralt och vi köper ursprungsmärkt el. Målsättningen är att miljöcertifiera 100% av fastigheterna och vi deltar i GRESB (Global Real Estate Sustainable Benchmark) där fastighetsportföljen har tilldelats utmärkelsen Green Star.

Läs mer om Storebrandkoncernens hållbarhetsarbete här.

Kunder

  • Vårt hållbarhetsarbete ska ske i nära samarbete med våra samarbetspartners, hyresgäster och leverantörer. Genom en ständig dialog med dessa kan vi ömsesidigt inspirera och utmana varandra att ta nya steg mot en minskad miljöbelastning. Vi erbjuder gröna hyresavtal och tillämpar Fastighetsägarnas branschgemensamma uppförandekod.