Klimatsmart fastighetsförvaltning

Vi på Storebrand Fastigheter tänker alltid hållbart och tar miljöfrågor på största allvar. Miljöaspekten finns med i vårt långsiktiga förbättringsarbete. Vi försöker vara så klimatsmarta som möjligt och vill ge ett trovärdigt bidrag till miljöarbetet inom fastighetsbranschen, bland annat genom en miljömedveten energianvändning.

Vi vet även att hållbarhet är en viktig fråga för många av våra kunder och vill underlätta så mycket som möjligt för att alla ska kunna arbeta på en klimatanpassad arbetsplats.

Förnybar el
Vårt bidrag till den hållbara utvecklingen består framför allt i att minska våra koldioxid- och kväveoxidutsläpp. Det gör vi bland annat genom att förorda köp av el från förnybara källor.

Långsiktig energieffektivisering
Vår ambition är att kontinuerligt öka vår miljökompetens och att påverka våra kunder och leverantörer genom vårt engagemang i miljöfrågor. Vi vill inte slösa med resurserna i onödan och arbetar därför med att optimera energisystemen så att energiförbrukningen blir så effektiv som möjligt.

Miljöanpassade byggmaterial
Vi försöker alltid att i möjligaste mån välja klimateffektiva och miljövänliga byggnadsmaterial.