Klimatsmart fastighetsförvaltning

Vi på Storebrand Fastigheter gör alltid vårt bästa och försöker vara så klimatsmarta som möjligt. Genom bland annat gröna hyresavtal kan vi tillsammans med våra hyresgäster ge ett trovärdigt bidrag till miljöarbetet inom fastighetsbranschen.

Som hyresgäst kan ni kontakta ansvarig Asset Manager för mer information.