Hållbarhetsrapporter

Hur skapar vi en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring. För oss är det viktigt att tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och medarbetare arbeta för en mer hållbar framtid. Arbetet för 2018 finns sammastäld i en GRI-inspirerad hållbahetsredovisning du snart kan ladda ner. 

Utgångspunkten för redovisningen är genomförd intressentdialog samt en väsentlighetsanalys.