Bostäder

Nedanstående fastigheter förvaltar vi för SPP Pension & Försäkring AB (publ), Euroben Life & Pension DAC samt institutionella kunder utanför Storebrandkoncernen.

Stockholms län

Valsta Backe ligger nära Märsta centrum i ett område med bostäder och skolor. De fyra bostadsfastigheterna är helt nybyggda med ljus och modern standard. Bostäderna förmedlas genom Stockholms...
Sländan ligger i hörnet av Astrabacken 2 och Storgatan 35 i centrala Södertälje, endast några hundra meter norr om Stortorget. Fastigheten är under uppförande och kommer att bli 441 färdigställda...

Skåne län

Kölen 1 och Tankloket 1 ligger i Limhamn, en stadsdel i västra Malmö några kilometer från centrum. Fastigheterna är under uppförande och kommer att bli färdigställda hyresbostäder mot slutet av 2018...
Antikvarien 1 och Arkeologen 1 ligger i Mariastaden, en stadsdel i nordöstra Helsingborg några kilometer från centrum. De två fastigheterna är under uppförande och kommer att bli färdigställda...