Bostäder

Nedanstående fastigheter förvaltar vi för SPP Pension & Försäkring AB (publ), Euroben Life & Pension DAC samt institutionella kunder utanför Storebrandkoncernen.

Stockholms län

Valsta Backe ligger nära Märsta centrum i ett område med bostäder och skolor. De fyra bostadsfastigheterna är helt nybyggda med ljus och modern standard. Bostäderna förmedlas genom Stockholms...
Sländan 6 ligger i hörnet av Astrabacken 2 och Storgatan 35 i centrala Södertälje, endast några hundra meter norr om Stortorget. Fastigheten färdigställdes 2019 och det är totalt 441 hyreslägenheter...

Skåne län

Malmö Tankloket 1 ligger i södra delen av Limhamn, en stadsdel i västra Malmö några kilometer från centrum Fastigheten har ett flertal hållbara lösningar som solceller på taket, laddplatser för...
Antikvarien 1 och Arkeologen 1 ligger i Mariastaden, en stadsdel i nordöstra Helsingborg några kilometer från centrum. De två fastigheterna är under uppförande och kommer att bli färdigställda...
Malmö Kölen 1 ligger i södra delen av Limhamn, en stadsdel i västra Malmö några kilometer från centrum Fastigheten har ett flertal hållbara lösningar som solceller på taket, laddplatser för...