Välkommen till Storebrand fastigheter

Storebrand Fastigheter AB är ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS.

Vi förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ) och investerar i fastigheter och infrastruktur. Vi har i dagsläget ett mandat på ca 14 miljarder SEK från:

  • SPP Pension & Försäkring AB (publ)
  • Euroben Life & Pension DAC
  • Institutionella kunder utanför Storebrandkoncernen

 

Felanmälan bostad, tryck här

Felanmälan lokal, tryck här