Nyheter

Fastigheter centrala för en grön framtid

2016-12-12

Att fastighetsbranschen ”grönifieras” är avgörande för framtiden. Den står för en stor energianvändning och även utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Trots att utmaningarna är många pågår det ett globalt arbete med att ta nya gröna kliv. Marita Loft, VD Storebrand Fastigheter, menar att...

SPP köper i Örebro

2016-10-14

SPP köper första etappen av vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna som byggts vid Boglundsängen i nordvästra Örebro för cirka 180 miljoner kronor av Skanska.
 
Trädgårdarna tillgodoser behovet av bra bostäder för äldre i Örebro. Boendet har utvecklas med fokus på...

SPP Fastigheter köper attraktiv portfölj med samhällsfastigheter

2016-10-03

SPP Fastigheter har av Actus Fastigheter förvärvat en portfölj bestående av förskole- och grundskolefastigheter där merparten av fastigheterna är belägna i Stor-Stockholmsområdet.
 
Fastigheterna ligger i strategiskt utvalda utvecklingsområden med växande befolkning...

​SPP Fastigheter tilldelas ratingen ”Green Star 2016” för sitt hållbarhetsarbete

2016-09-15

GRESB har i sin årliga och globala utvärdering rankat SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter som en av de främsta i Sverige och tilldelar portföljen GRESBs högsta rating ”Green Star 2016”
 
SPP Fastigheter har deltagit i GRESBs utvärdering...

SPP köper av Skanska vid Nya Karolinska

2016-08-09

Skanska säljer den kombinerade hotell- och kontorsbyggnaden Hotell Hagaplan i Stockholm till SPP för cirka 970 miljoner kronor.
 
- Det här är ett spännande projekt som Skanska har arbetat med under flera år. Vi har tecknat hyresavtal med bra, och för området mycket...