Nyheter

Storebrand Fastigheter söker Asset Manager Retail

2017-08-16

Som ett led i vår expansion har vi genomfört ett antal större affärer. Vi behöver därför förstärka fastighetsteamet inom kapitalförvaltningen med en Asset Manager som har god kunskap om samt...

Solceller på Klaraporten

2017-05-18

Med start i början av maj har SPP Fastigheter monterat solcellspaneler på Klaraportens tak. Installationen beräknas vara klar innan midsommar. ...

Fastigheter centrala för en grön framtid

2016-12-12

Att fastighetsbranschen ”grönifieras” är avgörande för framtiden. Den står för en stor energianvändning och även utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Trots att utmaningarna är många pågår det ett globalt arbete med att ta nya gröna kliv. Marita Loft, VD Storebrand Fastigheter, menar att...

SPP köper i Örebro

2016-10-14

SPP köper första etappen av vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna som byggts vid Boglundsängen i nordvästra Örebro för cirka 180 miljoner kronor av Skanska.
 
Trädgårdarna tillgodoser behovet av bra bostäder för äldre i Örebro. Boendet har utvecklas med fokus på...

SPP Fastigheter köper attraktiv portfölj med samhällsfastigheter

2016-10-03

SPP Fastigheter har av Actus Fastigheter förvärvat en portfölj bestående av förskole- och grundskolefastigheter där merparten av fastigheterna är belägna i Stor-Stockholmsområdet.
 
Fastigheterna ligger i strategiskt utvalda utvecklingsområden med växande befolkning...